E-Kampen

E-kampen genomfördes för första gången 2018. Konceptet bygger dock på övningen FFED – Företagare För En Dag. Ursprungligen är FFED en entreprenörskapsaktivitet skapad av den Kanadensiska organisationen CEED – Center for Entreprenurship Education. Till Sverige kom FFED i början av 2000-talet genom organisationen Open for Business som bedrev verksamhet i Västernorrland, Örebro Län och Norrtälje.

E-kampen är kostnadsfri. Läs mer om deltagandet i E-kampen. 

IVA skapar möten mellan människor

Vi är övertygade om att de bästa idéerna föds om människor med olika kunskap och bakgrund pratar med varandra. Därför bjuder vi in dem som jobbar inom näringslivet, politiken och akademin. Hos oss får de slå sina kloka huvuden ihop för att hitta lösningar på framtidens stora utmaningar. IVA är världens äldsta ingenjörsakademi och vårt mål är att bidra till ett bättre Sverige.

Läs mer om IVA:s verksamhet här

STARTcentrum

STARTcentrum är ett konsultföretag som sedan 1991 arbetet med entreprenörskap och utbildning. Med kontor i Örebro arbetar STARTcentrum regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla det entreprenöriella samhället. Utöver E-kampen så anordnar STARTcentrum bland annat det nationella eventet Emax för entreprenörer i ålder 18-20 år och driver Nyföretagarcentrum i Örebro Län.

Läs mer om STARTcentrums verksamhet här

Personal

Mia Carlén Roll: Projektledare mia.carlen@ekampen.se
 070-882 63 67

Martin Ryberg Roll: Innehållsansvarig martin.ryberg@startcentrum.se 070-651 20 31

Maria Saker Roll: Media och kommunikation maria.saker@iva.se 072-534 07 81

Johan Carlstedt Roll: Projektansvarig IVA johan.carlstadt@iva.se 08-791 28 85