Entreprenör

för en dag

Nationell tävling för årskurs 8 och 9 där elever både tränas och tävlar i att vara en entreprenör.

Om processen

E-kampen (Entreprenörskapskampen) är väldigt enkel att genomföra. Den går i korthet ut på att under 2 dagar komma på en affärsidé, planera för att förverkliga idén, genomföra idén och sen reflektera över vad som hände och varför det hände. E-kampen skapar och utvecklar entreprenöriella egenskaper genom att prova på att vara entreprenör. Om man önskar är E-kampen också en tävling, där elevföretag tävlar mot andra elevföretag runt om i landet. Genom hela processen finns utbildningsmaterial, elevmaterial, övningar, instruktioner, lärarstöd och information tillgängligt. Nedan beskrivs de två dagarna i korthet och vad de kommer att innehålla. Förutom föreslagna övningar finns även ytterligare valbara övningar. Allt material går att komma åt efter registrering.

Dag 1

Entreprenörskap och affärsidéer

Pass 1 – Entreprenörskap

E-kampen inleds med en introduktion till entreprenörskap. Begreppet entreprenör diskuteras och egenskaper som en entreprenör har reflekteras över. Genom olika övningar besvaras frågor som: Vad är entreprenörskap? Vem är entreprenör? Vilka egenskaper har en entreprenör och vilka av dessa egenskaper har jag?

Övningar:

  • Anatomin av en Entreprenör
  • 50 namn

Pass 2 – Kreativitet och idégenerering

Att komma på idéer är inte alltid så lätt. Detta pass syftar till att få igång deltagarnas kreativitet och lära sig att utveckla och ”vårda” sina idéer vilket görs genom inledande diskussioner kring brainstorming och utvärdering av idéer efter uppsatta regler. Därefter intensifieras passet med fokus på idégenerering för att påbörja formandet av genomförbara affärsidéer.

Övningar/verktyg:

  • Tyst Brainstorming
  • Slumpord
  • Tänkamuff
  • De fyra energierna

Pass 3 – Affärstyper

Under pass 3 flyttas fokus från idéer i ett brett format till fokus på idéer i ett affärssammanhang. Med utgångspunkt i olika affärstyper påbörjas arbetet mot klara affärsidéer. Här får eleverna i grupp brainstorma kring hur de skulle kunna nyttja sina egenskaper, erfarenheter och nätverk för att skapa framgångsrika affärsidéer. Bland dessa affärsidéer väljer sedan gruppen ut en affärsidé som de i korthet beskriver genom att besvara frågorna: Vad ska vi göra? Var ska vi göra det? För vem ska vi göra det och hur mycket kommer det att kosta?

Övningar/verktyg:

  • Affärstyper

Pass 4 – Planering och utveckling av idé

Pass 4 är det pass när affärsidéer konkretiseras och planeras. Eleverna introduceras till genomförandemomentet och förbereder den idé som de under dag 2 kommer driva under minst 4 timmar. Här skapas en enklare affärsplan inklusive fokus på vad som ska säljas och hur det ska säljas. Aspekter som ekonomi, marknadsföring och sälj blir delar när eleverna formar sina idéer.

Övningar/verktyg:

  • Skapa en affärsplan
  • Hur ska vi sälja och till vem ska vi sälja?

Pass 5 – Pitch

Dag 1 avslutas med att de nyskapade företagen presenterar sin affärsidé. Presentationen bör innehålla företagsnamn, vilken typ av produkt/tjänst som ska säljas, målgrupp, var de ska bedriva verksamheten, prissättning, ekonomiska mål och eventuella andra mål.

Dag 2

Driva företag och Tävla

Pass 6 – Företagsstart

Dag 2 av E-kampen startas upp gemensamt med en uppstart och genomgång av dagen. Eleverna får tillfälle att göra de sista förberedelserna.

Pass 7 – Driva företag

Eleverna driver själva sina företag under fyra timmar. Under tiden deltagarna driver företag går handledaren runt och besöker dem, ställer frågor och uppmuntrar.

Pass 8 – Reflektion

När deltagarna har avslutat sitt företag samlas man åter i helgrupp. Företagen får då på kort tid förbereda en rapport över sitt företagande. Läraren leder deltagarna genom en reflektionprocess, i syfte att dra lärdomar ur E-kampen. Handledaren ställer frågor som exempelvis rör: Vad hände? Vad lärde jag mig? Hur kan jag använda mig av denna erfarenhet i framtiden? Denna presenteras sedan kort för den övriga gruppen.

Pass 9 – Tävling E-kampen 

För de företag som vill vara med och tävla i E-kampen med chans att vinna 30 000kr till sin klass avslutas dag 2 med ett tävlingsmoment. Företagen spelar in en kort presentation där de under 2-4 minuter beskriver sin affärsidé, berättar hur det gick och vilka lärdomar som gjorts under dagarna. Filmen får gärna innehålla korta inspel från dagen då de driver sitt företag. Presentationen skickas in för att bedömas tillsammans med andra bidrag inskickade från hela Sverige.

Processen för lärare

Lärare i E-kampen kommer leda processen från start dag 1 till inskickat tävlingsbidrag dag 2. För läraren handlar dagarna om att vägleda, coacha och låta E-kampen vara ett forum där eleverna kan göra praktiska erfarenheter och sedan låta eleverna reflektera och sätta ord på sina erfarenheter för att lära sig av dessa.

Anmälan till E-kampen

Det är lärare som anmäler sin klass till E-kampen 2020 genom att registrera sig.
Det går bra att anmäla flera klasser samtidigt.

Övningar

Under hela E-kampen finns ett utbud av övningar för varje pass. Övningar som går att variera och anpassa efter vad som respektive lärare tycker är viktigt och vad som passar respektive klass. Övningarna är väl beskrivna med tydliga instruktioner för att skapa en enkelhet både för elev och lärare.
i

Elevmaterial

Utöver lärarens material finns även elevmaterial för momenten där eleverna arbetar med sin affärsidé. Exempel på elevmaterial är färdiga mallar för en enklare affärsidébeskrivning, tips för att lyckas med sin försäljning och ytterligare tips och trix för att lyckas med sitt företag.

Tips/trix + frågor och svar

Förutom allt ovanstående material som kommer att finnas tillgängligt för registrerade lärare och skolklasser innehåller även E-kampen en samlad bas för frågor och svar samt tips och trix från handledare som gjort genomför Entreprenör för en dag hundratals gånger tidigare. Att göra någonting för första gången kan vara svårt. E-kampens tips och trix är till för att hjälpa till och göra dagarna så bra som möjligt. Är det något som inte är besvarat, tveka inte att höra av dig till oss.